Představení Soutěže Finanční gramotnost

30.01.2024

Soutěž Finanční gramotnost je určena pro všechny žáky a studenty ČR na primárním a sekundárním stupni vzdělávání.

Má tři kategorie – Kategorie I. pro 1. stupeň ZŠ, Kategorie II. pro 2. stupeň ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií) a Kategorie III. pro SŠ (+ vyšší třídy víceletých gymnázií).

Soutěž klade důraz na vytvoření soutěživého interaktivního prostředí, které motivuje žáky ke vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Povzbuzuje žáky k aktivnímu a odpovědnému přístupu ke správě peněz a tím přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti žáků a studentů škol v České republice. V neposlední řadě poskytuje žákům základní znalosti a dovednosti v oblasti osobních financí.

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. Školní, okresní a krajské kolo se koná prostřednictvím on-line soutěžního systému. Krajská kola jsou zaměřena výhradně na zpracování případové studie a její obhajobu před odbornou komisí. Celostátní finálové kolo probíhá prezenčně v prostorách České národní banky v Praze.

Soutěž má záštitu České národní banky, aktivní podporu Ministerstva Financí ČR a spadá do soutěží vedených věštníkem MŠMT ČR. Zástupci MF ČR se i osobně zapojují do hodnocení prací a sami udělují speciální cenu. Hlavním partnerem ročníku je již podruhé Nadace České spořitelny, dalšími partnery ZFP Akademie a divadelní spolek Ty-Já-Tr.

Bližší informace o soutěži jsou dostupné na webu soutěže www.financnigramotnost.cz