Zapojte se


Buďte leaderem ve finanční gramotnosti! Zorganizujte svou akci! 

Sdílejte své zkušenosti 

Jste progresivní škola, organizace nebo firma, které záleží na tom, aby lidé napříč generacemi i národnostmi získali potřebné vzdělání a měli šanci vybudovat si finanční budoucnost podle svých představ? Zorganizujte akci přímo u Vás - zapojte se jako pořadatel akce!

Tady je několik kroků, které Vás čekají:

Před akcí:

 • registrace pořadatele

 • kontrola, že přišel email s informačním balíčkem - set grafických materiálů, vzor závěrečné zprávy a další důležité informace jednotné pro všechny organizátory

 • organizační zajištění akce

 • propojení s odborníkem z praxe 

 • pokud možno: informace o zapojení do GMW a pořádání akce na svých webových stránkách a sociálních sítích. Používat #GlobalMoneyWeek #GMWCzechia

 • pokud možno: zajištění i jiné formy mediální prezentace Vaší akce v kontextu GMW v regionálním tisku, TV, stránkách města...

Po akci:

 • vypracování závěrečné zprávy z akce (viz vzor v informačním balíčku),

 • pořízení fotodokumentace - 3-5 fotek v tiskové kvalitě 300 dpi pro prezentaci GMW 2024 v ČR (lektor + loga partnerů v pozadí / publikum / foto z diskuze apod.),

 • závěrečnou zprávu + fotodokumentaci prosíme zaslat na e-mail: office@globalmoneyweek.info

Dobrovolné výstupy:

 • audio nebo videozáznam z akce, který bude možné sdílet na GMW YouTube kanálu,

 • reference účastníků,

 • odkaz na mediální prezentaci (upoutávka na akci, článek v regionálním tisku nebo e-magazínu, rozhovor nebo reportáž v místních médiích).

Jako odborník z praxe máte jedinečnou šanci připojit se k celosvětové komunitě lidí, kterým záleží na tom, aby mladá generace a všichni, kteří neměli dosud možnost vytvořit si zdravé finanční návyky, prošli vzdělávání o finanční gramotnosti a získali tak příležitost a potřebné znalosti, jak budovat osobní prosperitu a prosperitu své rodiny. 

Přidejte se k nám!