Global Money Week 2021

proběhl v týdnu od 22. - 28. 3. 2021

Závěrečná konference GMW 2021 

PROGRAM 2021

Konference pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí

Datum: 31. 3. 2021, 14 – 16.30 hodin

Forma: ONLINE přes aplikaci Teams. Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Program:

14:00 - 14:05 Přivítání, seznámení se s organizačními a technickými informacemi konference Jana Merunková, yourchance o.p.s. a Mgr. Marta Gellová, EFPA ČR

14:05 Úvodní slovo paní Alena Schillerová, ministryně finančí ČR zástupce MŠMT zástupce ČNB

14:15 - 14:50 Ukázky z ankety EFPA ČR na téma: Jak chcete, aby se u vás na škole vyučovala finanční gramotnost, Mgr. Marta Gellová, EFPA ČR

14:50 - 15:05 Finanční gramotnost a podnikavost: cesta po krizi, Ing. Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti

15:05 - 15:25 Videa partnerů na téma: Jak jsme přispěli k finanční gramotnosti a podnikavosti v době krize, Komerční banka, NN, Česká mincovna, ČSOB, Česká spořitelna, ING banka

15:25 - 15:40 Diskuse s odborníkem – psychologem, bude doplněn

15:40 - 15:55 Příspěvek učitele ZŠ k přístupu a výuce finanční gramotnosti, sdílení zkušeností, Mgr. Jana Doležalová, učitelka matematiky a angličtiny na Základní škole Vimperk, Smetanova

15:55 - 16:10 Příspěvek učitele SŠ k přístupu a výuce finanční gramotnosti, sdílení zkušeností, Ing. Bc. Martin Svoboda, učitel ekonomických předmětů na SŠ technické a ekonomické Brno

16:10 - 16:25 Příspěvek zástupce DD k práci v oblasti finančního vzdělávání, sdílení zkušeností, Mgr. Bc. Alena Novotná, DD Ústí nad Labem – Severní Terasa

16:25 – 16:30 Závěrečné slovo, poděkování všem zúčastněným, rozloučení a ukončení


Instituce zapojené v roce 2021

Školy zapojené v roce 2021