Global Money Week 2024 má rekordní účast. Zapojilo se přes 100 000 účastníků a oslovili jsme více než 1 000 000 osob přes sociální a mediální kampaně. 

Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

Národním koordinátorem je Ministerstvo financí.

Národními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR.

Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti tradičně vyvrcholil 4.4.2024 odbornou konferencí s názvem "Kritické myšlení: informace x kompetence" v prostorách ČNB.

Do Global Money Week 2024 v ČR se zapojily stovky škol, státní instituce, firmy, odborníci z praxe i neziskový sektor. 

Loni vyřčený ambiciózní cíl 100.000 zapojených účastníků byl společnými silami DOSAŽEN! Kampaně na sociálních sítích a mediální aktivita měla zásah přes 1.000.000 osob

Poděkování za podporu a spolupráci patří MF ČR, MŠMT, ČNB, všem partnerům, expertům a realizačnímu týmu.