Integrovaná střední škola automobilní Brno

02.04.2024

Žáci a učitelé ISŠA vzdělávají ve finanční gramotnosti na základní škole

Naše škola ISŠA Brno se v týdnu od 18. do 24.03.2024 zapojila, jako mnoho dalších škol, do GMW 2024. Naši učitelé s týmem žáků ochotně připravili projektový den, a to formou zábavně naučného workshopu. Finanční dopoledne obsahovalo tři části: přednášky, znalostní test a týmový žákovský projekt. Výstupem bylo získání certifikátu od školitelů z ISŠA Brno.


Workshop se konal dne 21. 03. 2024 na ZŠ Gajdošova Brno a byl určen pro 6. třídy. Zúčastnilo se ho 50 žáků. Do přípravy workshopu se zapojili žáci 1. a 3. ročníku oboru PED naší školy. Dále pak dva studenti MU PdF, kteří jsou u nás na podnikavé praxi.

Na úvod proběhla přednáška na téma "Osobní finance, rodinný rozpočet a úskalí dluhů", kterou prezentovali dva žáci ze třídy PED3. Následovala přednáška s tematikou platebních karet, úvěrů a péče o peníze. Té se zhostil pan učitel Vladimír Válek.

Druhou částí byl znalostní test z oblasti finanční gramotnosti. Žáci pracovali v pětičlenných týmech. Výsledky testu nás příjemně překvapily, z maxima 50 bodů získaly týmy v rozmezí 49–42 bodů.

Třetí částí bylo sestavení rodinného rozpočtu a prezentace před porotou. Týmy dostaly základní zadání, zpracovávaly příjmové a výdajové stránky RR, tvořily finanční rezervy a "šetření si" na své sny. Měly přiděleny konzultanty z řad žáků naší školy.

Při prezentacích byli žáci kreativní a pohotoví.

Prvních pět nejlepších týmů získalo drobné ceny. Všichni žáci obdrželi certifikát za absolvování projektového dne.


Reflexe třídní učitelky ZŠ Gajdošova: "Akce se vydařila, byla jsem příjemně překvapena, kolik znalostí k dané problematice žáci mají. Líbila se mi jejich aktivita a tvořivost, jak při přednáškách, tak i v týmové práci."