Střední škola logistická Dalovice

02.04.2024

"Vzdělávání bez hranic": Projektový týden na Střední škole logistické v Dalovicích a GMW 2024

Projektový týden na Střední škole logistické v Dalovicích v roce 2024 přinesl žákům bohatý program, který byl plný praktických zkušeností a nových poznatků. Během týdne se uskutečnilo více než 30 akcí, jež spojily teoretické znalosti z logistiky, dopravy, finančnictví a cestovního ruchu s reálnou praxí. Starší žáci sdíleli své zkušenosti s maturitními pracemi, účastí na soutěžních veletrzích a projektech, což mladší spolužáky velmi inspirovalo. Firmy spolupracující se školou představily své aktivity prostřednictvím přednášek a workshopů, čímž posílily propojení teorie s praxí. Žáci se také zúčastnili vzdělávacích exkurzí.

V rámci Global Money Week 2024, který probíhal paralelně, se žáci zaměřili na rozvoj finanční gramotnosti pod heslem "Chraňte své peníze, zajistěte svou budoucnost". Toto téma zdůraznilo význam bezpečného nakládání s financemi. Přednášející z praxe upozornili na odpovědný a informovaný přístup k osobním financím a na rizika spojená s finančními podvody a online nakupováním. Diskutovalo se i o ochraně osobních údajů a riziku krádeže identity. Absolventi školy přiblížili žákům realitu pracovního života a význam vzdělání pro jejich budoucí kariéru. Praktické workshopy na téma sestavení životopisu a přípravy na pracovní pohovor byly pro žáky velmi prospěšné. V závěru týdne si zahráli simulační hru "Finanční svoboda" a věnovali se koučinku, aby si zajistili kvalitní život a osobní pohodu.

Projektový týden v roce 2024 byl nejen o získávání nových znalostí, ale i o rozvoji dovedností potřebných pro úspěch v dynamicky se měnícím světě. Díky spolupráci s předními firmami a institucemi se podařilo vytvořit inspirativní prostředí pro všechny účastníky a položit základy pro jejich budoucí kariéru.

Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy