Základní škola Vimperk

02.04.2024

Den s finanční gramotností 

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole již tradičně konal Den s finanční gramotností, který byl naplněný velmi zajímavými aktivitami. Na prvním stupni žáci nakupovali, připravovali svačiny, dělali si rozpočet, organizovali narozeninovou oslavu. Jiní hráli hry – Hra na obchod, Sázky a dostihy. Také se zabývali reklamou. Žáci druhého stupně navštívili ČSOB Vimperk. S pomocí odborníka z praxe kupovali a pojistili auto a poté šli do autosalonu na exkurzi. Život s co nejlepšími finančními návyky se snažili prožít (hrát) žáci devátého ročníku ve hře Finanční svoboda, žáci osmého ročníku vytvářeli plakát (infografiku) k tématu kritické myšlení a finanční gramotnost. Tento projektový den je především o finanční gramotnosti. Současná doba si však žádá zapojení dalších rozměrů – především mediální výchovy a kritického myšlení. A tak jsme se posunuli "po spirále" opět o kousek výše. Nejdůležitější však je, že tento den žáky baví, a že si jej náležitě užívají.

Mgr. Veronika Mrázová, Mgr. Jana Doležalová